Các loại vòng bi dành cho Spinner

Để con quay giam stress có thời gian quay lâu thì yếu tố quan trọng nhất chắc hẳn là vòng bi . Vòng bi được dùng trong spinner có rất nhiều loại, mỗi loại đều có các ưu và nhược điểm khác nhau của nó. Các thông tin sau sẽ giúp bạn trở hiểu rõ … Read more